onsdag 19. desember 2012

En nøkkel til så mye

To praksisfortellinger fra Kongsgård flyktningebarnehage som viser noe om hvordan nettbrettet kan låse opp aktiviteter og prosesser på en fin måte.

Samarbeid og følelser

Det er en masete mandagsmorgen i barnehagen, sykdom blant personalet og ikke vikar . De store guttene sloss og løper etter hverandre. Vi har tidligere lekt på trampolina, men denne har gått i stykker. Jeg er inne og finner en iPad, og 7 barn "kaster seg over meg" og ipaden og drar i "hver sitt hjørne". Etter en stund får vi satt oss på madrassen under trappa, og gjennom en lang organisering har vi klart å sette oss en ring. Jeg er bevisst på at jeg bare vil bruke en iPad for å prøve å få til et samarbeid mellom barna.
fra itunes.apple.com

Vi bruker appen feelings og memoryspillet som hører til. Alle får gjøre en gang hver, og nesten med en gang har de oppfattet reglene både for spillet og for turtakinga, selv om flere, ikke alle av barna, har vært borti iPad før. De erfarne spillerne viser de nyeste hvordan de skal spille. Vi snakker om bildene etter hvert som de åpner bilder med ansiktsuttrykk med forskjellige følelser, og vi får faktisk også til en samtale rundt hva barna er redde for, og når de blir sinte.

To av barna mister konsentrasjonen etter kort tid og går til andre aktiviteter, men de andre fem blir sittende lenge. Vi går etter hvert over til se og si, og barna klarer også her å hjelpe hverandre med å finne tingene.

En god tone mellom barna, preget av skryt og hjelpsomhet.. en skikkelig solskinnsopplevelse…Kontaktskaperen

Vi har avdelingsmøte og tar opp strategier for å få et av våre nye barn inn i lek. Dette barnet har ikke begynt å snakke norsk enda, og har heller ikke noen assistenter i barnehagen som forstår morsmålet hans. Foreldrene har fortalt via tolk at han i sitt hjemland har vært en sosialt og språklig aktiv gutt i barnehagen. Vi ser at etter flere uker sliter han fortsatt med både å finne ro og forholde seg til andre barn. Kontakten er kun sporadisk og veldig kortvarig. Barnehagen i hjemlandet hans har vært mye mer preget av skole, og strukturerte oppgaver, og han sliter med å finne sin plass i barnehagen vår hvor alt er mindre styrt. Han går rundt og rundt mellom lekegrupper og aktiviteter, og klarer ikke finne ro eller ta i mot hjelp til å finne ro.


Vi har etter hvert oppdaget at han elsker alt som har skjerm, så vi beslutter at iPaden er vår viktigste strategi framover for å hjelpe han å knytte nærere kontakter til de andre barna. Hver morgen møtes han nå med tilbud om iPadspilling et avgrenset tidsrom sammen med et eller to andre barn og en voksen, på et lukket rom uten forstyrrelser. Når iPadspillinga avsluttes, hjelper den voksne barna å trekke tråder fra samspillet rundt iPaden over til annen rolle- eller konstruksjonslek.

I løpet av de to neste ukene går det veldig framover med gutten. Han leker mer med de andre barna, språket har kommet seg og han finner mer ro. iPaden er nok ikke hele svaret på hvorfor det går så mye bedre, men er et av flere verktøy for å få gutten i lek

mandag 3. desember 2012

Samspill og læring

Samspill og læring

En av de viktigste tingene vi ønsker å undersøke nærmere er om nettbrettene kan stimulere til læring og samhandling barna imellom. 

Denne prarksisfortellingen fra Søm barnehage illustrerer dette godt.

Fra: theprincipal.blogspot.no 
Det er en rolig morgen på avdelingen og flere barn er i gang med ulike aktiviteter på et av de innerste rommene. Vi har fått en ny jente, M5. Hun er stille og beskjeden og kan noen ganger ha litt problemer med uttalelsen av enkelte norske ord. Det er tidlig i barnehageåret og hun har ikke knyttet seg til noen av de andre barna enda.
I dag ser hun litt trist ut og setter seg for seg selv, på det ytterste rommet. Her er det mest ro og minst barn. Jeg vet fra tidligere at hun er glad i å bruke iPaden og spør om hun vil bli med og se på den nye appen vi har fått. Det vil hun og kommer med raske skritt mot meg for å hente iPaden på kontoret.

Hun setter seg ivrig ved bordet mens jeg slår på iPaden og peker på appen hun skal bruke. Ordlek XL. Jeg presiserer at i dag er det bare denne appen vi skal bruke. Hun smiler og nikker raskt med hodet, flere ganger. Det tar ikke lang tid før hun forstår hvordan det fungerer. Hun oppdager at det er lyd på bildet om hun trykker på bildet. Og jeg kan se at hun tenker og prøver seg frem gang på gang mens hun hører lyden på hver enkelt bokstav som hun drar opp i riktig rute på skjermen. Hun ser opp på meg og jeg smiler og nikker. Jeg ser at hun peker på bildet igjen, for å høre ordet, gjentatte ganger. Før hun igjen drar bokstavene opp i ruten og der de hører hjemme. Hun ser opp igjen og jeg nikker bekreftende før hun går løs på neste ord og bildet. Etter hvert kan jeg trekke meg litt vekk mens hun holder på, for å ta imot flere barn i garderoben. Nå kommer en annen jente, I5. Hun ser bort på bordet til M5. M5 ser opp fra brettet og smiler. I5 spør om hun kan se på og M5 nikker. Etter kort stund gjør de hvert sitt ord i tur og orden og er gjensidig opptatt av hverandres oppgave.
 Flott, ikke sant?

Har noen av leserne lignende historier, så kom gjerne med de i kommentarfeltet her!

torsdag 29. november 2012

Et troll og noen nettbrett

En praksisfortelling er en tekst som har til hensikt å fortelle om en opplevelse rundt et tema. Den gir et innblikk i en prosess og dokumenterer en handling, en opplevelse. Fra Skårungen barnehage kommer disse fortellingene:


Tre bukker, et troll og en iPad.
Uke 46, 2012, avd Krabbe. Tilstede: 16 barn og 6 voksne. (3 fra Piren)

Alle barna sitter på gulvet på kjøkkenet og ser på projektoren. Det er bilde av "De tre bukkene Bruse" på projektoren og stemningen er spent. Tina sitter bakerst på en benk og begynner å fortelle. Hun har en innlevelse i stemmen som gjør at alle barna snur seg mot henne. Hun skifter bilde og forteller videre. Barna ser så vidt på projektoren og ser videre på Tina. Tina flytter seg, og Anne Kari overtar trykkingen. Barna er veldig opptatt av Tina og stemmen hennes, selv om hun nå sitter ved siden av projektoren Når "trollet" gir beskjed til "Bukkene Bruse" om å GÅ DA, vinker et av barnet: "Ha det, trollet". Responderte til skjermen om at "trollet" forsvant. Ungene var mer interessert i fortelleren enn fortellingen.
De Tre Bukkene Bruse on the App Store

Etter at eventyret var ferdig, spurte Tina om hun skulle fortelle en gang til. Hun fikk vagt ja, men gleden hos barna var der. Hun flyttet side, og satt slik at hun kunne ta på prosjektoren Nå er barna mer observant på skjermen, og følger med når Tina forteller og peker. Hun forteller historien ganske likt, men nå følger barna med på skjermen. Barnet som vinket første gang, vinker denne gangen også. Hovedforskjellen fra første og andre gang var at når den største bukken kom inn (den kommer inn med flammer og brask og bram), hører man et "Oiii!" fra ungene. Dette var spennende. Og når trollet er borte og bukkene lever et liv i sus og dus, klapper barna. De var mye mer med når Tina pekte på skjermen og fikk fokuset til barna på skjermen.

Historien var ferdig og ungene gikk inn på avdelingen for å spise mat.

Konklusjonen var at med nettbrett-samling er det viktig å være tilstede for barna og peke. Barna synes det var kjempe gøy andre gang og fikk mye med seg. Stas og være tilstede!!


Kom og hjelp oss!
Bragdøya, november 2012
To iPader ligger fremme på to ulike bord. På det ene bordet sitter tre barn med en iPad, de holder på med Se og si-appen. På det andre bordet sitter tre barn med en annen iPad sammen med en voksen. De holder på med Toca butikk. De har gått litt i stå på hvordan de kommer videre og Karen (5år) roper på Truls (4 år). «Truls, Truls du må komme og hjelpe oss!»


Takk til Skårungen for to fine fortellinger!

onsdag 21. november 2012

Hva er det vi vil finne ut?

Fra http://blog.friendcaller.com 
Nettbrettsprosjektet i kommunen drives ikke helt uten mål og mening.

Fra prosjektdokumentene våre finner vi bl a dette:

Forventet effekt av dette prosjektet:

·         Økt pedagogisk bruk av IKT i barnehagene og heving av barns digitale kompetanse.
Hva skal realiseres i prosjektperioden for å kunne nå dette målet på lenger sikt?
o   Barns evne til å samhandle om felles oppgaver måles,
o   Evne til konsentrasjon om bruk av èn app over tid måles.
o   Observere barn som lærer av hverandre.
o   Barnehagene utarbeider "praksisfortellinger".

·         Øke de voksnes kompetanse innen IKT.
o   Spørreundersøkelse om ansattes bruk av IKT. Nå og ved slutten av prosjektet.
o   Barnehagene redegjør for hvilke strategier de har benyttet for å få hele personalet interessert og deltakende. (Tema på samling Referat på blogg) 
o   Dokumentere om nettbrettet tar over for andre verktøy for å utføre arbeid som allerede gjøres. (Tema på samling. Referat på blogg.)

·         Spre kunnskap om bruk av nettbrett som et verktøy for IKT i barnehagen.
o   Dokumentere arbeidet på sine egne hjemmesider.
o   Prosjektledelsen samler stoff på egen blogg iKristiansand.blogspot.no  
o   Tilby fokus på IKT i barnehagen til Uia- studenter fra studieåret 2012-13.
o   Delta aktivt i erfaringsdeling på samlinger, blogger, på avslutningskonferanse, høsten 2013
Barnehagene har dette som bakteppe for arbeidet som utføres. Det blir spennende å se i hvor stor grad vi klarer å oppnå målene våre.

tirsdag 30. oktober 2012

Et verktøy for latter der det trengs


Fra http://www.apartmenttherapy.com
Fokuset på de traumatiserte barnas behov har vært spesielt viktig på Kongsgård flyktningebarnehage høsten 2012 ettersom barnehagen har en del barn som bor i mottak og som har en veldig usikker situasjon hjemme, samt at mange av barna har mange skremmende opplevelser «i bagasjen» enten fra krig og flukt eller fra vanskelige familiesituasjoner i et for dem fremmed land. Gjennom tett samarbeid med andre organisasjoner har barnehagen et fokus på å la barna få kjenne på minutter med fryd, sorgløshet og glede, viktig for barnas psykiske helse og for hjernens utvikling slik at ikke hjerneskader som er forårsaket av traumer får bli større enn nødvendig.
I forbindelse med dette har barna og voksne hatt stor glede av forskjellige «snakke-apper», hvor en papegøye, katt, hund, bakterie e.l gjentar det barna sier. Grupper av barn har sammen med en voksen ledd lenge, høyt og hjertelig over sin egen fordreide stemme.
Fra http://www.funzug.com

For å spre latter blant barna, har «Photo Booth» også vært i bruk flere ganger. Spesielt vellykket har det vært å få bildene opp på TV skjerm så alle kan se dem samtidig. Det er med og skaper positive felleskapsfølelser og kanskje hjelper til at barna kan le av seg selv også i andre situasjoner.
Fra www.p4.no
Et annet viktig bruksområde har vært Youtube. Med iPaden koblet til TV har barnehagen sett mye på Kaptein Sabeltann-musikkvideoer og andre deler av den kommersielle barnekulturen «alle» barn i Norge kjenner. En av de viktigste grunnene til å ha en flyktningebarnehage er å gi barn og foreldre en «startpakke» med seg videre i det norske samfunnet. Det er viktig å ha grunnleggende kjennskap til Kaptein Sabeltann og annen kommersiell norsk barnekultur i møtet med «vanlige norske barnehagebarn»

Nettbrettet har også blitt et sentralt verktøy både i forhold til å lære norsk og til opplæring på eget  morsmål. Barnehagen bruker ulike typer lydlotto(«lydlotto», «SoundTouch») for å trene barna på å skille ulike lyder fra hverandre, noe som er viktig for  barnas språkinnlæring. Pekebokappen «Se og si» mye er også i bruk. Her får barna presentert en gjenstand om gangen som de skal finne igjen på et stort vrimlebilde.  I appen «Norske Gårdsdyr» har barna fått øve både på dyrelyder og hva dyrene heter på norsk. Denne appen har også vært brukt parallelt i språkgruppene hvor de tospråklige assistentene har fokus på barnas morsmål.

Det første skrittet videre nå er å ta i bruk apper som setter følelser og ansiktsuttrykk i sentrum, nok en ting som er spesielt viktig for barn som har skader etter traumer. 

fredag 28. september 2012

Fly til Bragdøya!Vi styrer fly!
iPadene har i høst blitt brukt til å filme aktivitet på utearealene på Bragdøya. Noen av filmene har blitt vist på foreldremøte i barnehagen.


Vi ser på fly.
Barnehagen har et "Fly-prosjekt" og barna har bygget et knalltøft fly. Når de har iPad med ut på øya kan barna til og med styre mens de letter eller lander!! Dessuten er det gøy å se filmsnutter av fly og spille lydlotto, for der finner de også fly.
Det neste de skal teste ut er en app som viser hvor alle flyene som flyr over oss kommer fra og er på vei, hvordan de ser ut, hvor fort de flyr og hvor høyt de er oppe.

Vi samarbeider
Det begrenser noe at barnehagen ikke har skaffet vanntett pose til iPaden, og at den ikke har 3G-nett innebygget.
Flyet vårt!

Kanskje kjøper de en vanntett 3G-iPad til bruk her ute på øya?

Tekst og bilder: Helle Schøtz/OleW

torsdag 27. september 2012

Inntrykk fra nytt barnehageår

Høsten er godt over oss og barnehagene er godt i gang med et nytt barnehageår.

Nye barn og nye folk på avdelingene har ført til at flere barn og voksne har kommet i kontakt med iPadene ute på avdelingene. Barnehagene melder om at både barn og voksne er mer komfortable med IKTen, men at noen utfordringer står fram.

En av disse er: Hvordan skal iPadene brukes?
Hvorvidt IKT er en elektronisk barnevakt eller et pedagogisk verktøy er noe barnehagene jobber bevisst med. Nettbrettet gir muligheter for begge deler. Kristiansandsbarnehagene prøver å få dreiet mye av aktiviteten over på det pedagogiske. App'er som gir rom for kreativitet og utfoldelse prioriteres i arbeidet, og mye av det de produserer er fascinerende!
Fra http://www.shoppingblog.com 

Barnehagene legger opp til intern erfaringsdeling på den enkelte barnehagen, men det er begrenset hvor mye tid de ansatte har til faglig utvikling. Likevel er entusiasmen stor. Heldige er de som har barn i disse barnehagene!


mandag 10. september 2012

For de voksne også

En av de tingene vi ønsker å fokusere på i prosjektet vårt er om tilgjengeligheten av lettfattelig teknologi vil få de voksne til å ta den mer i bruk også.

Det mener vi at er i ferd med å skje!

Se bare på filmen under, hvor de ansatte med livsglede og entusiasme takler noe så vanskelig som å lære seg å sykle i voksen alder!

Filmet med iPad og redigert på en iMac av barnehageansatte som ikke har fått opplæring i filmproduksjon noe steds fra!


Nydelig!

tirsdag 29. mai 2012

Samlingsstund - det gøye

Del to av den første samlingsstunden ble flittig brukt til å fortelle hverandre om de ulike aktivitetene barnehagene har fått til med iPaden i sentrum.

Generelt så rapporterer barnehagene om stor entusiasme rundt bruken, både fra de ansatte og fra de foresatte, men særlig fra barna. iPadene genererer mye aktivitet og barnehagene observerer flere spennende prosesser.

Barna lærer av hverandre, helt uten voksnes innblanding. Dette har jo barn alltid gjort, men på dette området er det svært lett å observere. I tillegg samarbeider barna mye rundt de oppgavene som skal løses. Det ideelle er 2 eller tre barn rundt hver iPad. Mer enn dette, så begynner det å bli trangt.

iPadene brukes i samlingsstunder, i sangstunder, til begrepsinnlæring, til motorisk øving og til mye annet moro.

Her kommer en liten oversikt over de appene som har vært mest i bruk med barna til nå:


Å lage en bok. I Skårungen har de laget et oppslagsverk rundt stein som en konsekvens av barnas interresser. Dette oppslagsverket er da lett tilgjengelig og kan lett tas frem igjen ved et senere tidspunkt.


Historieskaping gjennom dukketeater. I Skårungen har de brukt det i både den uorganiserte og den organiserte delen av hverdagen. Barna har brukt den til rollelek i "frileken" og de har laget historier som en del av tema mobbing i Skoleklubben.

Dette er et pusslespill som passer godt for de minste, men også for de større.
Vanskelighetsgraden kan stilles inn slik at man kan utfordre barnet i forhold til nivå.

Brukes til språk og begrepsinnlæring. Norske gårdsdyr lager lyder.

Brukes også i språk og begrepsinnlæingen til fremmedspråklige barn, såvel som med de som har norsk som førstespråk. 

Gyldendals pekebok på nettbrett. Kjent traver fra barnehagekretser, nå med "strøm på boka". 

Bake muffins, fra blanding av røre, fylling i form til steking. Denne appen er veldig populær hos 1-2-åringene.


 masse moro her, slukke brann i vinduene,

Pusleeventyret brukes  veldig  mye hos 2-åringene også, pusle ulike dyr og kjøretøy!

Generelt Mye aktivitet og moro!
fredag 25. mai 2012

Samlingsstund - det formelle

Da var første oppfølgingsmøte unnagjort.

Alle prosjektbarnehagene var samlet til statusoppdatering, prosjektgjennomgang og erfaringsdeling mandag 21.mai på Pedagogisk senter.Dette blogginnlegget tar for seg det mer formelle som ble diskutert, mens det neste vil ta for seg erfaringsdelingen og all moroa.

Fra  psdgraphics.com
Kristin og Ole gikk gjennom prosjektdirektivet med de målene vi hadde fastsatt. Målene for prosjektet er formulert slik, nå med noen kriterier:

 • Prosjektet skal føre til økt pedagogisk bruk av IKT i barnehagene og skal føre til en heving av barns digitale kompetanse.
  Vi tenker å kunne måle dette rent kvantitativt med å estimere det enkelte barns "skjermtid". I tillegg kan barns evne til å samhandle om felles oppgaver måles, samt evne til konsentrasjon om bruk av èn app over tid. Observasjon av barn som lærer av hverandre er også spennende og nyttig her.
  Situasjonen rundt mange av disse elementene kan også beskrives vha periodiske "praksisfortellinger". Dette er tekster som beskriver situasjonen som preger barnehagen innen enkelte felter. Disse kan senere danne grunnlag for å dokumentere aktivitet.
 • Prosjektet skal øke de voksnes kompetanse innen IKT.
  Vi ønsker å måle om de voksne lettere tar i bruk IKT som et personlig og profesjonelt verktøy ved bruk av iPad med barna. Barnehagene skal også redegjøre for hvilke strategier de har benyttet for å få hele personalet interessert og deltakende.I tillegg skal de dokumentere om iPaden tar over for andre verktøy for å utføre arbeid som allerede gjøres.
 • Prosjektet skal bidra til å spre kunnskap om bruk av iPad som et verktøy for IKT i barnehagen.
  Barnehagene skal dokumentere arbeidet på sine egne hjemmesider. Kommunen samler mye stoff på egen blogg, denne. 3 av 4 barnehager er praksisbarnehager, og vil tilby fokus på IKT i barnehagen til studenter fra neste praksisperiode. Alle barnehagene skal delta aktivt i erfaringsdelingen på samlinger, blogger og til slutt, på avslutningskonferansen, høsten 2013.
Fra www.thepoke.co.uk

Til stede var også Arne Breistein som representerte UiA. Han meldte om interesse fra UiA på to områder. Det ene er iPadbarnehagene som praksisarena. Dette mente han var svært spennende og at det blir enkelt å få på plass. Det andre var om fagavdelingene på UiA var interessert i å følge prosjektet vårt tettere, sett med forskers øyne. Dette er fremdeles uavklart, men vi oppfordret UiA til å komme med en avklaring på dette til høsten. 

Til slutt ble datoer for fremtidige møter satt før vi fikk tid til å fortelle hverandre om erfaringene så langt. 
Mer om det i neste blogginnlegg!

fredag 13. april 2012

Godt i gang

Det har nå gått noen uker siden Klikk Der!-konferansen og det tekniske er på plass, så begynner iPad-bruken å sette seg i barnehagene.

Alle er godt i gang med utprøving av ulike app'er og barnehagene bruker anledningen til å rapportere om hva du gjør på sine egne hjemmesider.

Bilde fra Kongsgård flyktningebarnehage
Her er noe av det som skjer:


Vi følger den pedagogiske dokumentasjonsprosessen videre.

Neste trinn er å få satt opp Mac'ene slik at sync og backup kan gå uten å tenke noe særlig på det. 

Stå på, folkens!

onsdag 21. mars 2012

I farta!

SÅ var de i gang...

Mens noen av barnehagene fremdeles venter på å få koblet opp nettverket sitt, så er andre i full fart.

 Voietun barnehage er første barnehage ut. iPadene er tatt med ut i basen, og aktiviteten har begynt. Les mer på Voietuns hjemmesider

Vi håper de andre barnehagene snart er oppe og gå, og at dette spennende arbeidet kan komme i gang.

fredag 16. mars 2012

Konferansetid

Bare ei uke etter forrige samling er det nytt fokus.
Hele 10 deltakere fra Kristiansand møtte opp på gamle Frydelund bryggeri, nå Høgskolen i Oslo og Akershus, for en dag full av inspirasjon og informasjon på mange felter innen IKT i barnehagen.

Stilig å se alles røde iPader i flittig bruk!Konferansen dekker et bredt spekter, fra framtidsvisjoner til eksempler på spennende prosjekter ute i barnehagene.

Programmet finner du her!

Innimellom foredragene gikk debatten høyt omkring de ulike erfaringene og tema. Spennende å treffe folket fra Stavanger som er i samme båt som oss.


Oppfordrer deltakerne her til å komme med sine inntrykk i bloggen her!

- Posted using BlogPress from my iPad

mandag 12. mars 2012

Noen apper

Da har vi fått oppstarten litt på avstand. Prosjektdeltakerne melder om iherdig iPadbruk i helgen, og det tar vi som en god indikasjon på at Erling traff godt med sitt intro-kurs.

I tillegg til å vise grunnleggende iPad-ferdigheter, ble det vist og eksperimentert en del rundt noen app'er som fungerer som pedagogiske verktøy, og hvor brukeren selv må komme med innholdet. Det er nettopp slike app'er som stimulerer til kreativitet og fortellerglede.

Nevner noen av dem her:
 • Popplet
  Gir mulighet til bl a å lage flippkort og relasjonskort til begrepslæring , sortering og samtale mellom barn og voksne. 
 • Book Creator
  Enkelt og kraftig verktøy for å lage ebøker til lesing på iPaden. Hent inn bilder, enkel tekst og andre elementer og lag egne bøker med barna!
 • Drawing Pad
  Her er det bare fantasien som setter grenser, både for voksen og barn!
 • Puppet Pals
  Glimrende app som lar barna animere ferdige karakterer eller bilder av voksne og barn på iPaden inn og ut av spennende bakgrunner.
  Aktiviteten blir spilt inn, med bevegelser og lyd, og kan spilles tilbake etterpå, enten på iPaden eller på nettet. Vi ser fram til å få se noen spennende snutter ute på barnehagenes sider. 

fredag 9. mars 2012

Boom! Vi er i gang

Da er dagen her, og vi tar sats.
En flott samling forventningsfulle damer var samlet på Pedagogisk senter. Kaffemaskina gikk for full musikk, men alle hadde fokus helt andre steder.
IT-nissen hadde vært der og satt igjen pakker til alle deltakerne.
Når da Erling fra RIKT dro i gang sitt inspirasjonsforedrag var stemningen på topp. Presentasjoner fremført, forventninger avklart og de grunnleggende funksjonene ble vist før opppakkingens glede fikk utløp.
Mange artige apper ble vist, pedagogisk bruk diskutert, og entusiasmen var stor.
Alt i alt en spennende og inspirerende dag.
Nå blir det spennende å se hva som skjer der ute...
- Posted using BlogPress from an iPad

Location:Skolebakken,Kristiansand,Norge

onsdag 7. mars 2012

Vi lader opp

Det drar seg mot kick-off og alle er spente.

Barnehagene er i full fart med å organisere oppstartsdagen ved å skaffe vikarer, og omorganisere virksomheten slik at flest mulig kan komme på fredag 9/3


iPadene er nyladet og klare, og programmet er så godt som klart.


Grovskisse over dagen:
·        Velkomst og julenissestemning. Vi pakker opp og blir kjent med iPadene.
·        Lek og lær. Vi søker etter relevante "apper" og tenker pedagogisk. Vi "syncer" iPadene
·        Prosjekt-prosessen. Vi snakker fremdrift, innhold, mål og annet som vedrører prosjektet

Ready - set...

Noen andre som er spente?

tirsdag 6. mars 2012

Første møte- iPad iKristiansand.


Vi har hatt det første møtet mellom representanter fra deltagende barnehager, RIKT som skal hjelpe oss igang med prosjektet, og prosjektlederne fra Oppvekst. Også barna var representert, og som dere ser på bildet, ivrig opptatt med å prøve ut forskjellige applikasjoner. "Veldig gøy" kunne hun melde, og - "sånn har jeg lyst på". Det er gode signaler for det kommende prosjektet :-)
Fra: "Kristiansandsbarnehagen" SKUP08.no: iPad iKristiansand.:

fredag 24. februar 2012

Kompetansen

En av aktørene i prosjektet er Lillestrømsfirmaet RIKT. De har kompetanse på, og erfaring fra, å sette opp prosjekter hvor IKT implementeres i læringsprosesser.


De var svært interessert i å være med oss helt fra starten, og vil derfor bistå oss i oppstartssamlingen vi skal ha med barnehagene.

Å få en sterk forankring i lokale planer er viktig for suksess i alle prosjekter, også i vårt.

Universitetet i Agder øsnker også å være med tidlig. De har i dag avtaler med mange av de kommunale barnehagene som går ut på å benytte barnehagene i studentenes praksisperioder. Førskolelærerutdanningen ønsker da selvsagt å være framtidsrettet og kunne tilby studentene praksis i bruk av IKT i barnehagen.

Det blir spennende å jobbe med begge parter.

torsdag 23. februar 2012

Valgets kvaler

Vi kunne jo ikke bare velge noen, og så pålegge de å leke med iPad...

For å finne de interesserte, dedikerte barnehagene i Kristiansand som hadde lyst til å ofre litt tid og energi på noe som potensielt kan bli kjempegøy, måtte vi utarbeide en innbydelse til barnehagene.


Vi utfordret alle de kommunale barnehagene til å søke deltakelse i prosjektet ved å skrive en prosjektsøknad hvor de beskrev IKT-situasjonen ved skolen og hvordan de så for seg at slik IKT-teknologi kunne implementeres i barnehagenes vanlige drift. Barnehagene måtte også love å sette av tid til prosjektet, både til kurs- og nettverkssamlinger og til intern utprøving og tid til samarbeid med UiA. Vi fristet med å tilby konferansedeltakelse, opplæring og tilrettelegging av IKT-infrastruktur.

8 barnehager søkte om deltakelse i prosjektet. Alle hadde gode søknader hvor de vektla ulike aspekter ved det pedagogiske arbeidet de ønsket å utprøve iPadene i. Det var store og små barnehager, øst og vest, tradisjonelle og spesialiserte, ja hele spekteret var representert. Etter å ha vurdert søknadene og holdt disse opp mot hva vi ønsket å prøve falt vi ned på 4 barnehager som til sammen ville gi oss muligheten for utprøving i et godt utvalg aktiviteter og satsingsområder.

De fire barnehagene som ble valgt er:

De gleder seg alle til å komme i gang, og vi i prosjektgruppa er klare!
Velkommen om bord.

mandag 20. februar 2012

Valg av teknologi

Nettbrettene er lette, hendige og passer godt i barnehender. Stort sett finnes det to hovedaktører og vi måtte ta et valg.
Foto: http://www.ipad2iphone5.com/

Apple lager nettbrettet iPad2. Dette kjører operativsystemet iOS 5, og har en markedsandel på rett under 70%.

Samsung lager nettbrettet Galaxy Tab. Operativsystemet heter Android, og det brukes også på flere nettbrett.

Valget falt ganske enkelt på iPaden, selv om denne ligger noe over i pris. Her er våre grunner:

 • Markedsadel. Det fins flest av disse i de norske hjem, og dermed vil eventuell kompetanse til både personal og barn være større her enn på Android
 • Brukervennlighet. Mange undersøkelser viser at Android har en del muligheter som iPad ikke har, men at iPads brukeropplevelse er noen hakk over, særlig for førstegangsbrukere.
 • Intern kompetanse. Prosjektet driftes ikke av IT-tjenesten i Kristiansand, så vi må stole på internkompetanse i Oppvekstdirektørens stab. Ole Wongraven er en dreven iOS-bruker, og kan enkelt sette opp iPads til bruk i barnehage.
Prosjektet var i utgangspunktet tenkt begrenset til en eller to barnehager, men budsjettgjennomgang i desember ga muligheten til å utvide til 20 iPads totalt. 

Foto: www.speckproducts.com

Neste punkt på lista var å utarbeide en prosjektinvitasjon. Mer om den i neste innlegg.

Vi lar oss inspirere

Noe har skjedd med teknologien de siste 2 årene. Introduksjonen av Apples iPad muliggjorde en helt ny måte å tenke IKT og barn på. Barnas medfødte taktile tilnærming til alt nytt kan via slik teknologi nyttiggjøres til spennende opplevelser for både voksne og barn.

Disse tankene er det mange som har tatt inn over seg, og disse første forsøkene i barnehagenorge har stått som fyrtårn for oss og leder oss inn mot det som kan bli spennende og gøy.

Foto: Myrertoppen barnehage

Myrertoppen barnehage i Oslo har vært flinke til å dokumentere sine erfaringer i bruk av iPad i barnehagen. Det er moro å la seg inspirere av så dedikerte mennesker.

På nettstedet Del og Bruk diskuteres både IKT i barnehagen generelt og iPadbruk i skole. Her fins mange kloke mennesker.

Bloggen Barnehageblogg tar opp mange spennende sider ved IKT i barnehagen, og Nina Bølgan er en ispirator ikke bare for oss.

Og når filmsnutter som den under gjør sine runder på Facebook og Twitter, så kan en jo ikke la være å tenke at her er det muligheter...

Vi er inspirerte!

Et spennende prosjekt


Høsten 2011 ble vi av oppvekstetaten i Kristiansand oppfordret til å ta et lite krafttak for IKT i de kommunale barnehagene. Noe har vært gjort, men det har vært gjort under begrensinger på den tekniske siden.

Rådgiverne Kristin Mosfjeld Rosen og Ole Wongraven la sine kloke hoder sammen og kom fram til at et prosjekt på bruk av nettbrett til lek og læring ville vært spennende å prøve ut. Når da oppvekstdirektøren lå til rette for et merkbart innkjøp i tillegg, så var det bare å sette i gang.
Bilde fra Chicago Tribune

Dette er bloggen som dokumenterer vår prosess, våre tanker, våre seire og våre små tilbakeslag. Håper noen kan følge denne bloggen og ta lærdom av hva vi gjør og hve vi ikke burde ha gjort, slik at IKT'en kan får sin rettmessige plass i norske barnehager på lik linje med Duplo, Spade/bøtte, Plastelina og puslespill.