torsdag 3. mars 2016

Fortellinger og historier av og med barn - og IKT!

Formidling og produksjon av fortellinger og historier skjer i alle barnehagen, hver dag. Det er mange måter og gjøre dette spennende på og det finnes mange verktøy innenfor det digitale som kan støtte dette arbeidet. Dette fikk vi erfare på vår gjennomgang av barnehagenes arbeid på IKT nettverket for barnehagene 18. februar.  Her er noen av det som ble delt:

  • Kongsgård barnehage har på hjemmesida eksempler på bruk av animasjon og "rableanimasjon". Gå inn på http://minbarnehage.no/kongsgbhgsenter . Under "velg avdeling" er det en egen fane som heter iPad og animasjon. Her ligger det vi jobber med. Filmene legges ut på Youtube på deres egen kanal.

  • Askeladden barnehage filmet leken som kom i et lekprosjekt de jobber med (som ikke har digitale elementer) Filmen ble en måte for barna å gjenkalle hva de opplevde og det var morsomt å vise til foreldrene. En ny dimensjon i leken - se seg selv leke!

  • Øvre Slettheia barnehage tok en snømann inn i barnehagen og filmet med time laps når den smeltet. Dette blir da både dokumentasjon av naturvitenskapelige prosesser og utforskning av teknologi. Filmen gir mulighet for mer refleksjon og spørsmål rundt hva som skjer. Den appen som ble brukt var LapseIT. Man kan også bruke iStop Motion.

  • Veslefrikk har viderført Hakkebakkeskogen prosjektet og er i gang med Astrid Lindgren. I arbeidet med bøker, lydbøker, bilder, filmer, historier og dramatisering er iPaden ofte i bruk for å filme det som skjer. Utrolig spennende for barna å se, og morsomt for de å vise foreldrene når de henter om ettermiddagen.  

  • Voietun har en rutine på å la barna være fotografer. Mye spennende blir dokumentert på denne måten. Barna tar sine egne bilder og disse blir limt inn i deres egen fotobok, - foreløpig i papirformat.

  • Skårungen og Karuss har brukt noe animasjon og Puppetpals for å lage små historier. Creaza som vi hadde om sist gang, ble også prøvd ut. Barna etterlyser sjørøveruniverset:-) Timelaps er også morsomt. De har erfart at mengden bilder pr minutt må ikke stilles på for mange hvis prosessen skal gå over lang tid. Da fylles minnet på iPaden opp.

  • Mosby oppvekstsenter har organisert seg slik at alle får kjennskap til IKT gjennom ukentlige økter. Barnegruppa deles i tre aktivitetsgrupper der en av de har tema IKT. I det siste har det brukt Puppet Pals som er veldig populært blant barna. Et endelig sluttresultat som er lett å vise fram er en viktig bit for barna. 

  • Linerla barnehage har de laget animasjonsfilmer. Vi fikk se Skinnvotten som de har laget med appen Legomovie. Den er enkel å bruke. Ellers så brukes iPaden mye til å hente informasjon. i Skinnvottenprosjektet var det mye spennende å søke på om alle de forskjellige dyrene som opptrer i fortellingen. "Pilemus Silkehår, hva slags dyr er det egentlig ?"  

  • Auglandstjønn barnehage er i startfasen og veldig motivert for å ta i bruk sine nye iPader til både historier og på tur. Fikk råd for implementering  og ideer til enkle prosjekter til å starte med. Ved å se hverandres filmer senkes terskelen for å gå i gang. Prosessen er viktigere enn produktet sier de mest erfarne! Da er det lettere for nybegynnerne å gå i gang.

  • Bamsebo har laget bok (også om skinnvotten) i appen Spesielle historier. Lett å lage og enkelt å la barna legge på lyd og tekst.

Neste møte i nettverket er 8.april Da er tema "Ut av barnehagen - med IKT".
Vi gleder oss!