fredag 24. februar 2012

Kompetansen

En av aktørene i prosjektet er Lillestrømsfirmaet RIKT. De har kompetanse på, og erfaring fra, å sette opp prosjekter hvor IKT implementeres i læringsprosesser.


De var svært interessert i å være med oss helt fra starten, og vil derfor bistå oss i oppstartssamlingen vi skal ha med barnehagene.

Å få en sterk forankring i lokale planer er viktig for suksess i alle prosjekter, også i vårt.

Universitetet i Agder øsnker også å være med tidlig. De har i dag avtaler med mange av de kommunale barnehagene som går ut på å benytte barnehagene i studentenes praksisperioder. Førskolelærerutdanningen ønsker da selvsagt å være framtidsrettet og kunne tilby studentene praksis i bruk av IKT i barnehagen.

Det blir spennende å jobbe med begge parter.

torsdag 23. februar 2012

Valgets kvaler

Vi kunne jo ikke bare velge noen, og så pålegge de å leke med iPad...

For å finne de interesserte, dedikerte barnehagene i Kristiansand som hadde lyst til å ofre litt tid og energi på noe som potensielt kan bli kjempegøy, måtte vi utarbeide en innbydelse til barnehagene.


Vi utfordret alle de kommunale barnehagene til å søke deltakelse i prosjektet ved å skrive en prosjektsøknad hvor de beskrev IKT-situasjonen ved skolen og hvordan de så for seg at slik IKT-teknologi kunne implementeres i barnehagenes vanlige drift. Barnehagene måtte også love å sette av tid til prosjektet, både til kurs- og nettverkssamlinger og til intern utprøving og tid til samarbeid med UiA. Vi fristet med å tilby konferansedeltakelse, opplæring og tilrettelegging av IKT-infrastruktur.

8 barnehager søkte om deltakelse i prosjektet. Alle hadde gode søknader hvor de vektla ulike aspekter ved det pedagogiske arbeidet de ønsket å utprøve iPadene i. Det var store og små barnehager, øst og vest, tradisjonelle og spesialiserte, ja hele spekteret var representert. Etter å ha vurdert søknadene og holdt disse opp mot hva vi ønsket å prøve falt vi ned på 4 barnehager som til sammen ville gi oss muligheten for utprøving i et godt utvalg aktiviteter og satsingsområder.

De fire barnehagene som ble valgt er:

De gleder seg alle til å komme i gang, og vi i prosjektgruppa er klare!
Velkommen om bord.

mandag 20. februar 2012

Valg av teknologi

Nettbrettene er lette, hendige og passer godt i barnehender. Stort sett finnes det to hovedaktører og vi måtte ta et valg.
Foto: http://www.ipad2iphone5.com/

Apple lager nettbrettet iPad2. Dette kjører operativsystemet iOS 5, og har en markedsandel på rett under 70%.

Samsung lager nettbrettet Galaxy Tab. Operativsystemet heter Android, og det brukes også på flere nettbrett.

Valget falt ganske enkelt på iPaden, selv om denne ligger noe over i pris. Her er våre grunner:

  • Markedsadel. Det fins flest av disse i de norske hjem, og dermed vil eventuell kompetanse til både personal og barn være større her enn på Android
  • Brukervennlighet. Mange undersøkelser viser at Android har en del muligheter som iPad ikke har, men at iPads brukeropplevelse er noen hakk over, særlig for førstegangsbrukere.
  • Intern kompetanse. Prosjektet driftes ikke av IT-tjenesten i Kristiansand, så vi må stole på internkompetanse i Oppvekstdirektørens stab. Ole Wongraven er en dreven iOS-bruker, og kan enkelt sette opp iPads til bruk i barnehage.
Prosjektet var i utgangspunktet tenkt begrenset til en eller to barnehager, men budsjettgjennomgang i desember ga muligheten til å utvide til 20 iPads totalt. 

Foto: www.speckproducts.com

Neste punkt på lista var å utarbeide en prosjektinvitasjon. Mer om den i neste innlegg.

Vi lar oss inspirere

Noe har skjedd med teknologien de siste 2 årene. Introduksjonen av Apples iPad muliggjorde en helt ny måte å tenke IKT og barn på. Barnas medfødte taktile tilnærming til alt nytt kan via slik teknologi nyttiggjøres til spennende opplevelser for både voksne og barn.

Disse tankene er det mange som har tatt inn over seg, og disse første forsøkene i barnehagenorge har stått som fyrtårn for oss og leder oss inn mot det som kan bli spennende og gøy.

Foto: Myrertoppen barnehage

Myrertoppen barnehage i Oslo har vært flinke til å dokumentere sine erfaringer i bruk av iPad i barnehagen. Det er moro å la seg inspirere av så dedikerte mennesker.

På nettstedet Del og Bruk diskuteres både IKT i barnehagen generelt og iPadbruk i skole. Her fins mange kloke mennesker.

Bloggen Barnehageblogg tar opp mange spennende sider ved IKT i barnehagen, og Nina Bølgan er en ispirator ikke bare for oss.

Og når filmsnutter som den under gjør sine runder på Facebook og Twitter, så kan en jo ikke la være å tenke at her er det muligheter...

Vi er inspirerte!

Et spennende prosjekt


Høsten 2011 ble vi av oppvekstetaten i Kristiansand oppfordret til å ta et lite krafttak for IKT i de kommunale barnehagene. Noe har vært gjort, men det har vært gjort under begrensinger på den tekniske siden.

Rådgiverne Kristin Mosfjeld Rosen og Ole Wongraven la sine kloke hoder sammen og kom fram til at et prosjekt på bruk av nettbrett til lek og læring ville vært spennende å prøve ut. Når da oppvekstdirektøren lå til rette for et merkbart innkjøp i tillegg, så var det bare å sette i gang.
Bilde fra Chicago Tribune

Dette er bloggen som dokumenterer vår prosess, våre tanker, våre seire og våre små tilbakeslag. Håper noen kan følge denne bloggen og ta lærdom av hva vi gjør og hve vi ikke burde ha gjort, slik at IKT'en kan får sin rettmessige plass i norske barnehager på lik linje med Duplo, Spade/bøtte, Plastelina og puslespill.