mandag 20. februar 2012

Vi lar oss inspirere

Noe har skjedd med teknologien de siste 2 årene. Introduksjonen av Apples iPad muliggjorde en helt ny måte å tenke IKT og barn på. Barnas medfødte taktile tilnærming til alt nytt kan via slik teknologi nyttiggjøres til spennende opplevelser for både voksne og barn.

Disse tankene er det mange som har tatt inn over seg, og disse første forsøkene i barnehagenorge har stått som fyrtårn for oss og leder oss inn mot det som kan bli spennende og gøy.

Foto: Myrertoppen barnehage

Myrertoppen barnehage i Oslo har vært flinke til å dokumentere sine erfaringer i bruk av iPad i barnehagen. Det er moro å la seg inspirere av så dedikerte mennesker.

På nettstedet Del og Bruk diskuteres både IKT i barnehagen generelt og iPadbruk i skole. Her fins mange kloke mennesker.

Bloggen Barnehageblogg tar opp mange spennende sider ved IKT i barnehagen, og Nina Bølgan er en ispirator ikke bare for oss.

Og når filmsnutter som den under gjør sine runder på Facebook og Twitter, så kan en jo ikke la være å tenke at her er det muligheter...

Vi er inspirerte!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar