onsdag 26. oktober 2016

TRAS digital et verktøy i Kristiansandsbarnehagens språkstandard

TRAS digital - en del av standarden for språk i Kristiansand?


På bakgrunn av nasjonale føringer og de siste resultatene fra kartleggingen i FLiK ser Kristiansand et behov for å bidra til at barnehagene jobber med systematisk og forskningsinformert. Derfor innføres det fra 2017 en ny standard for hvordan vi jobber med språk. Lederne i de private og kommunale barnehagene vært med å prege innholdet i standarden. Målet er å sikre kvaliteten på læringsmiljøet med verktøy som er kjente og gjennomprøvde. Standarden beskriver tiltak barnehagen skal gjøre både på system og individnivå. Tiltakene i standarden involverer både barn, foreldre og ansatte i barnehagen. 
Les mer HER!
TRAS er et av verktøyene som er lagt inn i den nye standarden. De kommunale barnehagene i Kristiansand skal nå bruke TRAS digital. For en relativt liten årlig avgift får barnehagen tilgang til en digital utgave av skjemaene som også lagrer disse på en sikker måte og gir en fin oversikt over alle barna i barnehagen. 
Her er en lynrask innføring i hvordan den digitale TRAS fungerer:


 Mer om TRAS får du på kurset om SPRÅKSTANDARD, 21.november kl.18- 21 i Nils Henrik Aabels hus. Påmelding her