fredag 28. september 2012

Fly til Bragdøya!Vi styrer fly!
iPadene har i høst blitt brukt til å filme aktivitet på utearealene på Bragdøya. Noen av filmene har blitt vist på foreldremøte i barnehagen.


Vi ser på fly.
Barnehagen har et "Fly-prosjekt" og barna har bygget et knalltøft fly. Når de har iPad med ut på øya kan barna til og med styre mens de letter eller lander!! Dessuten er det gøy å se filmsnutter av fly og spille lydlotto, for der finner de også fly.
Det neste de skal teste ut er en app som viser hvor alle flyene som flyr over oss kommer fra og er på vei, hvordan de ser ut, hvor fort de flyr og hvor høyt de er oppe.

Vi samarbeider
Det begrenser noe at barnehagen ikke har skaffet vanntett pose til iPaden, og at den ikke har 3G-nett innebygget.
Flyet vårt!

Kanskje kjøper de en vanntett 3G-iPad til bruk her ute på øya?

Tekst og bilder: Helle Schøtz/OleW

torsdag 27. september 2012

Inntrykk fra nytt barnehageår

Høsten er godt over oss og barnehagene er godt i gang med et nytt barnehageår.

Nye barn og nye folk på avdelingene har ført til at flere barn og voksne har kommet i kontakt med iPadene ute på avdelingene. Barnehagene melder om at både barn og voksne er mer komfortable med IKTen, men at noen utfordringer står fram.

En av disse er: Hvordan skal iPadene brukes?
Hvorvidt IKT er en elektronisk barnevakt eller et pedagogisk verktøy er noe barnehagene jobber bevisst med. Nettbrettet gir muligheter for begge deler. Kristiansandsbarnehagene prøver å få dreiet mye av aktiviteten over på det pedagogiske. App'er som gir rom for kreativitet og utfoldelse prioriteres i arbeidet, og mye av det de produserer er fascinerende!
Fra http://www.shoppingblog.com 

Barnehagene legger opp til intern erfaringsdeling på den enkelte barnehagen, men det er begrenset hvor mye tid de ansatte har til faglig utvikling. Likevel er entusiasmen stor. Heldige er de som har barn i disse barnehagene!


mandag 10. september 2012

For de voksne også

En av de tingene vi ønsker å fokusere på i prosjektet vårt er om tilgjengeligheten av lettfattelig teknologi vil få de voksne til å ta den mer i bruk også.

Det mener vi at er i ferd med å skje!

Se bare på filmen under, hvor de ansatte med livsglede og entusiasme takler noe så vanskelig som å lære seg å sykle i voksen alder!

Filmet med iPad og redigert på en iMac av barnehageansatte som ikke har fått opplæring i filmproduksjon noe steds fra!


Nydelig!