onsdag 26. oktober 2016

TRAS digital et verktøy i Kristiansandsbarnehagens språkstandard

TRAS digital - en del av standarden for språk i Kristiansand?


På bakgrunn av nasjonale føringer og de siste resultatene fra kartleggingen i FLiK ser Kristiansand et behov for å bidra til at barnehagene jobber med systematisk og forskningsinformert. Derfor innføres det fra 2017 en ny standard for hvordan vi jobber med språk. Lederne i de private og kommunale barnehagene vært med å prege innholdet i standarden. Målet er å sikre kvaliteten på læringsmiljøet med verktøy som er kjente og gjennomprøvde. Standarden beskriver tiltak barnehagen skal gjøre både på system og individnivå. Tiltakene i standarden involverer både barn, foreldre og ansatte i barnehagen. 
Les mer HER!
TRAS er et av verktøyene som er lagt inn i den nye standarden. De kommunale barnehagene i Kristiansand skal nå bruke TRAS digital. For en relativt liten årlig avgift får barnehagen tilgang til en digital utgave av skjemaene som også lagrer disse på en sikker måte og gir en fin oversikt over alle barna i barnehagen. 
Her er en lynrask innføring i hvordan den digitale TRAS fungerer:


 Mer om TRAS får du på kurset om SPRÅKSTANDARD, 21.november kl.18- 21 i Nils Henrik Aabels hus. Påmelding her

torsdag 3. mars 2016

Fortellinger og historier av og med barn - og IKT!

Formidling og produksjon av fortellinger og historier skjer i alle barnehagen, hver dag. Det er mange måter og gjøre dette spennende på og det finnes mange verktøy innenfor det digitale som kan støtte dette arbeidet. Dette fikk vi erfare på vår gjennomgang av barnehagenes arbeid på IKT nettverket for barnehagene 18. februar.  Her er noen av det som ble delt:

  • Kongsgård barnehage har på hjemmesida eksempler på bruk av animasjon og "rableanimasjon". Gå inn på http://minbarnehage.no/kongsgbhgsenter . Under "velg avdeling" er det en egen fane som heter iPad og animasjon. Her ligger det vi jobber med. Filmene legges ut på Youtube på deres egen kanal.

  • Askeladden barnehage filmet leken som kom i et lekprosjekt de jobber med (som ikke har digitale elementer) Filmen ble en måte for barna å gjenkalle hva de opplevde og det var morsomt å vise til foreldrene. En ny dimensjon i leken - se seg selv leke!

  • Øvre Slettheia barnehage tok en snømann inn i barnehagen og filmet med time laps når den smeltet. Dette blir da både dokumentasjon av naturvitenskapelige prosesser og utforskning av teknologi. Filmen gir mulighet for mer refleksjon og spørsmål rundt hva som skjer. Den appen som ble brukt var LapseIT. Man kan også bruke iStop Motion.

  • Veslefrikk har viderført Hakkebakkeskogen prosjektet og er i gang med Astrid Lindgren. I arbeidet med bøker, lydbøker, bilder, filmer, historier og dramatisering er iPaden ofte i bruk for å filme det som skjer. Utrolig spennende for barna å se, og morsomt for de å vise foreldrene når de henter om ettermiddagen.  

  • Voietun har en rutine på å la barna være fotografer. Mye spennende blir dokumentert på denne måten. Barna tar sine egne bilder og disse blir limt inn i deres egen fotobok, - foreløpig i papirformat.

  • Skårungen og Karuss har brukt noe animasjon og Puppetpals for å lage små historier. Creaza som vi hadde om sist gang, ble også prøvd ut. Barna etterlyser sjørøveruniverset:-) Timelaps er også morsomt. De har erfart at mengden bilder pr minutt må ikke stilles på for mange hvis prosessen skal gå over lang tid. Da fylles minnet på iPaden opp.

  • Mosby oppvekstsenter har organisert seg slik at alle får kjennskap til IKT gjennom ukentlige økter. Barnegruppa deles i tre aktivitetsgrupper der en av de har tema IKT. I det siste har det brukt Puppet Pals som er veldig populært blant barna. Et endelig sluttresultat som er lett å vise fram er en viktig bit for barna. 

  • Linerla barnehage har de laget animasjonsfilmer. Vi fikk se Skinnvotten som de har laget med appen Legomovie. Den er enkel å bruke. Ellers så brukes iPaden mye til å hente informasjon. i Skinnvottenprosjektet var det mye spennende å søke på om alle de forskjellige dyrene som opptrer i fortellingen. "Pilemus Silkehår, hva slags dyr er det egentlig ?"  

  • Auglandstjønn barnehage er i startfasen og veldig motivert for å ta i bruk sine nye iPader til både historier og på tur. Fikk råd for implementering  og ideer til enkle prosjekter til å starte med. Ved å se hverandres filmer senkes terskelen for å gå i gang. Prosessen er viktigere enn produktet sier de mest erfarne! Da er det lettere for nybegynnerne å gå i gang.

  • Bamsebo har laget bok (også om skinnvotten) i appen Spesielle historier. Lett å lage og enkelt å la barna legge på lyd og tekst.

Neste møte i nettverket er 8.april Da er tema "Ut av barnehagen - med IKT".
Vi gleder oss!

torsdag 25. februar 2016

IKT nettverket for barnehagene i Kristiansand

Siden 25. mars 2014 har kommunen hatt et IKT nettverk for barnehagene. Hver av de 27 barnehagene som deltar i nettverket sender en person til nettverkets møter. Det arrangeres to nettverksmøter i halvåret.
 
Målet med nettverket er å inspirere til bedre bruk av digitale verktøy i barnehagene. IKT nettverket er basert på at alle er med og bidrar med å dele erfaringer. Det er like nyttig å dele god praksis som å bruke nettverket som ressursbank og personlige kontakter man kan spør innenfor dette fagfeltet.
I arbeidet med nettverket har vi erfart at det er avgjørende at ledelsen ved barnehagen er koplet på og er med å løfte fagfeltet på egen enhet. Det må gis plass og rom for digitale verktøy som en naturlig del av alle fagområder og i hele barnehagens drift. Det må ikke være opp til en enkelt medarbeider å holde seg oppdatert og å sette dette på agendaen i barnehagens hverdag og planlegging. Vi ser at det fremdeles er motstand noen steder og at kompetansen er varierende. Der ledelsen setter fokus på IKT, der skjer det en forbedring. Systematisk arbeid er nødvendig også på dette feltet. Deltakerne i nettverket påpeker også at flere på hver enhet må involveres. De har opplevd at det er vanskelig å opprettholde det nødvendige trykket alene selv der ledelsen har satt fokus på IKT.
 
Erfaringsutveksling er en naturlig og viktig del av nettverksmøtene. Blant annet gis det tid til å ta opp saker som den enkelte trenger innspill på. Kompetanseheving er en del av hver samling. Noe planlegges av lederne for nettverket eller andre bringer inn. Det kan være nytt tilgjengelig utstyr, programvare eller annet. Vi har de siste gangene lagt opp til et tema som alle barnehagene skal forberede seg på til vi møtes. Sist gang hadde vi  "Fortellinger og historier i barnehagen - med IKT". Neste gang er 8. april 2016, da er det "Ut av barnehagen - med IKT".
Vi kan spille inn musikk og lyder til filmen vi lagde.

torsdag 5. mars 2015

Animasjonsfilm - M for mus!
Lærerne på 1. trinn på Todda har vært på animasjonskurs. Denne uka har klassen hatt om bokstaven M. Temaet ble avsluttet med å lage animasjonsfilm. Hver elev lagde en mus i modellkitt. Disse ble skuespillere i filmen. Så tok de fram iPaden. Der brukte de en applikasjon som heter iStopmotion for å ta bilder. Elevene flyttet sin mus litt og litt inn mot osten, så den kunne spise av den, før den beveget seg ut igjen.  Til slutt la de på lyder. "Dette var  gøy, og det er ikke siste gang vi lager film sammen",  sier lærer Elisabeth Skjøvold Jæger.
Takk for at dere deler Todda!

onsdag 4. mars 2015

Treningsapp til pedagogisk bruk i barnehagen

Mange barnehager jobber med nærmiljøet i løpet av året. Dette er et godt utgangspunkt for å bruke virkeligheten og ekte, "på ordentlig"- oppgaver til å lære av. Ofte er man innom hvor de forskjellige barna bor. Da har man muligheten for å trekke inn tall og begreper som avstand, mengder, måle, meter. Hør om hvordan du kan bruke appen Runkeeper med barna i barnehagen.

onsdag 25. februar 2015

Lag animasjonsfilm i barnehagen!


Å animere betyr å gjøre noe levende. I en animasjonsfilm kan man gjøre figurer i papp, leire, lego eller annet materiale levende. Man kan til å med få en strek til å bli levende! Ved å ta mange bilder av en ting, og flytte litt på den mellom hvert bilde, så ser det ut som tingen beveger seg når bildene spilles av i rask rekkefølge- som film. Det finnes mange forskjellige måter å lage animasjonsfilm på. Noen er mer tidkrevende og avanserte enn andre. Ved hjelp av et nettbrett og to forskjellige apper, er det å lage animasjonsfilm blitt lekende lett. Appene vi brukte var: iStopMotion  til å lage opptakene til filmen. Når vi skulle sette disse sammen, klippe og legge til lyd effekter, replikker og tekst brukte vi iMovie

Det var Bente Åsheim, med bloggen Animasjoniskolen, som hold kurs i animasjon for til sammen 50 barnehagefolk 4.februar 2015. Det ble holdt 2 kurs på 4 timer hver, og enda var det fler som ville med. Dermed har vi satt opp et nytt kurs 10.april, og det er snart fulltegnet. Påmelding HER! 
Deltakerne vil lære animasjonsproduksjon med nettbrett, og hvordan dette kan bli en del av barnehagens ulike pedagogiske verktøy. En "animasjonskasse" gjør arbeidsprosessen enklere og kan frigjøre masse kreativitet og fortellerglede hos barn med livlig fantasi.

Kommunen har kjøpt inn to slike bokser som nå lånes ut i de kommunale barnehagene. De to boksene har sitt hjem på Skårungen og på Kongsgård barnehagesenter. Ved utlån deler vi byen i to. Fortell i mailen når du ønsker å låne fra – dato. Utlån er satt til max 3 uker.  

En slik animasjonsboks koster for tiden 3500,- ink. mva. Det kommer et tillegg på frakt på kr 350 eks.mva. Les mer og bestill HER!

Her kan du lese mer om animasjon i barnehagen. Og HER kan du se den filmen som barna i Kleppe Friluftsbarnehage har laget. For dette arbeidet vant barnehagen den digitale barnehageprisen 2015.

fredag 21. februar 2014

Se hvordan flere nettbrett kan brukes sammen


Her er det fullt fokus på antall, rom og form. En strukturert læringssituasjon for de eldste barna. Nettbrett og konkreter hjelper barna med spillet "Mattebingo". Etterhvert synes noen det går fortere å telle på fingrene. Her er det ro og konsentrasjon og fullt fokus på oppgaven, - og snart får noen BINGO!!!!