onsdag 26. oktober 2016

TRAS digital et verktøy i Kristiansandsbarnehagens språkstandard

TRAS digital - en del av standarden for språk i Kristiansand?


På bakgrunn av nasjonale føringer og de siste resultatene fra kartleggingen i FLiK ser Kristiansand et behov for å bidra til at barnehagene jobber med systematisk og forskningsinformert. Derfor innføres det fra 2017 en ny standard for hvordan vi jobber med språk. Lederne i de private og kommunale barnehagene vært med å prege innholdet i standarden. Målet er å sikre kvaliteten på læringsmiljøet med verktøy som er kjente og gjennomprøvde. Standarden beskriver tiltak barnehagen skal gjøre både på system og individnivå. Tiltakene i standarden involverer både barn, foreldre og ansatte i barnehagen. 
Les mer HER!
TRAS er et av verktøyene som er lagt inn i den nye standarden. De kommunale barnehagene i Kristiansand skal nå bruke TRAS digital. For en relativt liten årlig avgift får barnehagen tilgang til en digital utgave av skjemaene som også lagrer disse på en sikker måte og gir en fin oversikt over alle barna i barnehagen. 
Her er en lynrask innføring i hvordan den digitale TRAS fungerer:


 Mer om TRAS får du på kurset om SPRÅKSTANDARD, 21.november kl.18- 21 i Nils Henrik Aabels hus. Påmelding her

torsdag 3. mars 2016

Fortellinger og historier av og med barn - og IKT!

Formidling og produksjon av fortellinger og historier skjer i alle barnehagen, hver dag. Det er mange måter og gjøre dette spennende på og det finnes mange verktøy innenfor det digitale som kan støtte dette arbeidet. Dette fikk vi erfare på vår gjennomgang av barnehagenes arbeid på IKT nettverket for barnehagene 18. februar.  Her er noen av det som ble delt:

  • Kongsgård barnehage har på hjemmesida eksempler på bruk av animasjon og "rableanimasjon". Gå inn på http://minbarnehage.no/kongsgbhgsenter . Under "velg avdeling" er det en egen fane som heter iPad og animasjon. Her ligger det vi jobber med. Filmene legges ut på Youtube på deres egen kanal.

  • Askeladden barnehage filmet leken som kom i et lekprosjekt de jobber med (som ikke har digitale elementer) Filmen ble en måte for barna å gjenkalle hva de opplevde og det var morsomt å vise til foreldrene. En ny dimensjon i leken - se seg selv leke!

  • Øvre Slettheia barnehage tok en snømann inn i barnehagen og filmet med time laps når den smeltet. Dette blir da både dokumentasjon av naturvitenskapelige prosesser og utforskning av teknologi. Filmen gir mulighet for mer refleksjon og spørsmål rundt hva som skjer. Den appen som ble brukt var LapseIT. Man kan også bruke iStop Motion.

  • Veslefrikk har viderført Hakkebakkeskogen prosjektet og er i gang med Astrid Lindgren. I arbeidet med bøker, lydbøker, bilder, filmer, historier og dramatisering er iPaden ofte i bruk for å filme det som skjer. Utrolig spennende for barna å se, og morsomt for de å vise foreldrene når de henter om ettermiddagen.  

  • Voietun har en rutine på å la barna være fotografer. Mye spennende blir dokumentert på denne måten. Barna tar sine egne bilder og disse blir limt inn i deres egen fotobok, - foreløpig i papirformat.

  • Skårungen og Karuss har brukt noe animasjon og Puppetpals for å lage små historier. Creaza som vi hadde om sist gang, ble også prøvd ut. Barna etterlyser sjørøveruniverset:-) Timelaps er også morsomt. De har erfart at mengden bilder pr minutt må ikke stilles på for mange hvis prosessen skal gå over lang tid. Da fylles minnet på iPaden opp.

  • Mosby oppvekstsenter har organisert seg slik at alle får kjennskap til IKT gjennom ukentlige økter. Barnegruppa deles i tre aktivitetsgrupper der en av de har tema IKT. I det siste har det brukt Puppet Pals som er veldig populært blant barna. Et endelig sluttresultat som er lett å vise fram er en viktig bit for barna. 

  • Linerla barnehage har de laget animasjonsfilmer. Vi fikk se Skinnvotten som de har laget med appen Legomovie. Den er enkel å bruke. Ellers så brukes iPaden mye til å hente informasjon. i Skinnvottenprosjektet var det mye spennende å søke på om alle de forskjellige dyrene som opptrer i fortellingen. "Pilemus Silkehår, hva slags dyr er det egentlig ?"  

  • Auglandstjønn barnehage er i startfasen og veldig motivert for å ta i bruk sine nye iPader til både historier og på tur. Fikk råd for implementering  og ideer til enkle prosjekter til å starte med. Ved å se hverandres filmer senkes terskelen for å gå i gang. Prosessen er viktigere enn produktet sier de mest erfarne! Da er det lettere for nybegynnerne å gå i gang.

  • Bamsebo har laget bok (også om skinnvotten) i appen Spesielle historier. Lett å lage og enkelt å la barna legge på lyd og tekst.

Neste møte i nettverket er 8.april Da er tema "Ut av barnehagen - med IKT".
Vi gleder oss!

torsdag 25. februar 2016

IKT nettverket for barnehagene i Kristiansand

Siden 25. mars 2014 har kommunen hatt et IKT nettverk for barnehagene. Hver av de 27 barnehagene som deltar i nettverket sender en person til nettverkets møter. Det arrangeres to nettverksmøter i halvåret.
 
Målet med nettverket er å inspirere til bedre bruk av digitale verktøy i barnehagene. IKT nettverket er basert på at alle er med og bidrar med å dele erfaringer. Det er like nyttig å dele god praksis som å bruke nettverket som ressursbank og personlige kontakter man kan spør innenfor dette fagfeltet.
I arbeidet med nettverket har vi erfart at det er avgjørende at ledelsen ved barnehagen er koplet på og er med å løfte fagfeltet på egen enhet. Det må gis plass og rom for digitale verktøy som en naturlig del av alle fagområder og i hele barnehagens drift. Det må ikke være opp til en enkelt medarbeider å holde seg oppdatert og å sette dette på agendaen i barnehagens hverdag og planlegging. Vi ser at det fremdeles er motstand noen steder og at kompetansen er varierende. Der ledelsen setter fokus på IKT, der skjer det en forbedring. Systematisk arbeid er nødvendig også på dette feltet. Deltakerne i nettverket påpeker også at flere på hver enhet må involveres. De har opplevd at det er vanskelig å opprettholde det nødvendige trykket alene selv der ledelsen har satt fokus på IKT.
 
Erfaringsutveksling er en naturlig og viktig del av nettverksmøtene. Blant annet gis det tid til å ta opp saker som den enkelte trenger innspill på. Kompetanseheving er en del av hver samling. Noe planlegges av lederne for nettverket eller andre bringer inn. Det kan være nytt tilgjengelig utstyr, programvare eller annet. Vi har de siste gangene lagt opp til et tema som alle barnehagene skal forberede seg på til vi møtes. Sist gang hadde vi  "Fortellinger og historier i barnehagen - med IKT". Neste gang er 8. april 2016, da er det "Ut av barnehagen - med IKT".
Vi kan spille inn musikk og lyder til filmen vi lagde.