torsdag 25. februar 2016

IKT nettverket for barnehagene i Kristiansand

Siden 25. mars 2014 har kommunen hatt et IKT nettverk for barnehagene. Hver av de 27 barnehagene som deltar i nettverket sender en person til nettverkets møter. Det arrangeres to nettverksmøter i halvåret.
 
Målet med nettverket er å inspirere til bedre bruk av digitale verktøy i barnehagene. IKT nettverket er basert på at alle er med og bidrar med å dele erfaringer. Det er like nyttig å dele god praksis som å bruke nettverket som ressursbank og personlige kontakter man kan spør innenfor dette fagfeltet.
I arbeidet med nettverket har vi erfart at det er avgjørende at ledelsen ved barnehagen er koplet på og er med å løfte fagfeltet på egen enhet. Det må gis plass og rom for digitale verktøy som en naturlig del av alle fagområder og i hele barnehagens drift. Det må ikke være opp til en enkelt medarbeider å holde seg oppdatert og å sette dette på agendaen i barnehagens hverdag og planlegging. Vi ser at det fremdeles er motstand noen steder og at kompetansen er varierende. Der ledelsen setter fokus på IKT, der skjer det en forbedring. Systematisk arbeid er nødvendig også på dette feltet. Deltakerne i nettverket påpeker også at flere på hver enhet må involveres. De har opplevd at det er vanskelig å opprettholde det nødvendige trykket alene selv der ledelsen har satt fokus på IKT.
 
Erfaringsutveksling er en naturlig og viktig del av nettverksmøtene. Blant annet gis det tid til å ta opp saker som den enkelte trenger innspill på. Kompetanseheving er en del av hver samling. Noe planlegges av lederne for nettverket eller andre bringer inn. Det kan være nytt tilgjengelig utstyr, programvare eller annet. Vi har de siste gangene lagt opp til et tema som alle barnehagene skal forberede seg på til vi møtes. Sist gang hadde vi  "Fortellinger og historier i barnehagen - med IKT". Neste gang er 8. april 2016, da er det "Ut av barnehagen - med IKT".
Vi kan spille inn musikk og lyder til filmen vi lagde.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar