torsdag 19. september 2013

Et felles løft på gang

Et av målene i prosjektperioden var at vi skulle få til deling av erfaringer og ideer både innad og utad i perioden. Flere av barnehagene har vært velvillige og tatt imot besøk fra nær og fjern, men prosjektperioden avsluttes med et stort felles erfaringsspredningsløft: Holde kurs på Sørlandsk Lærerstevne.


4 barnehager og to fra staben skal brilliere i 4 timer i beste sendetid, og det krever samordning. Det skal presenteres, dokumenteres, fordeles og inspireres, en jobb barnehagene ser ut til å mestre på sedvanling vis!

Kurs 11 på Sørlandske kommer til å bli kjempebra!