tirsdag 30. oktober 2012

Et verktøy for latter der det trengs


Fra http://www.apartmenttherapy.com
Fokuset på de traumatiserte barnas behov har vært spesielt viktig på Kongsgård flyktningebarnehage høsten 2012 ettersom barnehagen har en del barn som bor i mottak og som har en veldig usikker situasjon hjemme, samt at mange av barna har mange skremmende opplevelser «i bagasjen» enten fra krig og flukt eller fra vanskelige familiesituasjoner i et for dem fremmed land. Gjennom tett samarbeid med andre organisasjoner har barnehagen et fokus på å la barna få kjenne på minutter med fryd, sorgløshet og glede, viktig for barnas psykiske helse og for hjernens utvikling slik at ikke hjerneskader som er forårsaket av traumer får bli større enn nødvendig.
I forbindelse med dette har barna og voksne hatt stor glede av forskjellige «snakke-apper», hvor en papegøye, katt, hund, bakterie e.l gjentar det barna sier. Grupper av barn har sammen med en voksen ledd lenge, høyt og hjertelig over sin egen fordreide stemme.
Fra http://www.funzug.com

For å spre latter blant barna, har «Photo Booth» også vært i bruk flere ganger. Spesielt vellykket har det vært å få bildene opp på TV skjerm så alle kan se dem samtidig. Det er med og skaper positive felleskapsfølelser og kanskje hjelper til at barna kan le av seg selv også i andre situasjoner.
Fra www.p4.no
Et annet viktig bruksområde har vært Youtube. Med iPaden koblet til TV har barnehagen sett mye på Kaptein Sabeltann-musikkvideoer og andre deler av den kommersielle barnekulturen «alle» barn i Norge kjenner. En av de viktigste grunnene til å ha en flyktningebarnehage er å gi barn og foreldre en «startpakke» med seg videre i det norske samfunnet. Det er viktig å ha grunnleggende kjennskap til Kaptein Sabeltann og annen kommersiell norsk barnekultur i møtet med «vanlige norske barnehagebarn»

Nettbrettet har også blitt et sentralt verktøy både i forhold til å lære norsk og til opplæring på eget  morsmål. Barnehagen bruker ulike typer lydlotto(«lydlotto», «SoundTouch») for å trene barna på å skille ulike lyder fra hverandre, noe som er viktig for  barnas språkinnlæring. Pekebokappen «Se og si» mye er også i bruk. Her får barna presentert en gjenstand om gangen som de skal finne igjen på et stort vrimlebilde.  I appen «Norske Gårdsdyr» har barna fått øve både på dyrelyder og hva dyrene heter på norsk. Denne appen har også vært brukt parallelt i språkgruppene hvor de tospråklige assistentene har fokus på barnas morsmål.

Det første skrittet videre nå er å ta i bruk apper som setter følelser og ansiktsuttrykk i sentrum, nok en ting som er spesielt viktig for barn som har skader etter traumer.