torsdag 29. november 2012

Et troll og noen nettbrett

En praksisfortelling er en tekst som har til hensikt å fortelle om en opplevelse rundt et tema. Den gir et innblikk i en prosess og dokumenterer en handling, en opplevelse. Fra Skårungen barnehage kommer disse fortellingene:


Tre bukker, et troll og en iPad.
Uke 46, 2012, avd Krabbe. Tilstede: 16 barn og 6 voksne. (3 fra Piren)

Alle barna sitter på gulvet på kjøkkenet og ser på projektoren. Det er bilde av "De tre bukkene Bruse" på projektoren og stemningen er spent. Tina sitter bakerst på en benk og begynner å fortelle. Hun har en innlevelse i stemmen som gjør at alle barna snur seg mot henne. Hun skifter bilde og forteller videre. Barna ser så vidt på projektoren og ser videre på Tina. Tina flytter seg, og Anne Kari overtar trykkingen. Barna er veldig opptatt av Tina og stemmen hennes, selv om hun nå sitter ved siden av projektoren Når "trollet" gir beskjed til "Bukkene Bruse" om å GÅ DA, vinker et av barnet: "Ha det, trollet". Responderte til skjermen om at "trollet" forsvant. Ungene var mer interessert i fortelleren enn fortellingen.
De Tre Bukkene Bruse on the App Store

Etter at eventyret var ferdig, spurte Tina om hun skulle fortelle en gang til. Hun fikk vagt ja, men gleden hos barna var der. Hun flyttet side, og satt slik at hun kunne ta på prosjektoren Nå er barna mer observant på skjermen, og følger med når Tina forteller og peker. Hun forteller historien ganske likt, men nå følger barna med på skjermen. Barnet som vinket første gang, vinker denne gangen også. Hovedforskjellen fra første og andre gang var at når den største bukken kom inn (den kommer inn med flammer og brask og bram), hører man et "Oiii!" fra ungene. Dette var spennende. Og når trollet er borte og bukkene lever et liv i sus og dus, klapper barna. De var mye mer med når Tina pekte på skjermen og fikk fokuset til barna på skjermen.

Historien var ferdig og ungene gikk inn på avdelingen for å spise mat.

Konklusjonen var at med nettbrett-samling er det viktig å være tilstede for barna og peke. Barna synes det var kjempe gøy andre gang og fikk mye med seg. Stas og være tilstede!!


Kom og hjelp oss!
Bragdøya, november 2012
To iPader ligger fremme på to ulike bord. På det ene bordet sitter tre barn med en iPad, de holder på med Se og si-appen. På det andre bordet sitter tre barn med en annen iPad sammen med en voksen. De holder på med Toca butikk. De har gått litt i stå på hvordan de kommer videre og Karen (5år) roper på Truls (4 år). «Truls, Truls du må komme og hjelpe oss!»


Takk til Skårungen for to fine fortellinger!

onsdag 21. november 2012

Hva er det vi vil finne ut?

Fra http://blog.friendcaller.com 
Nettbrettsprosjektet i kommunen drives ikke helt uten mål og mening.

Fra prosjektdokumentene våre finner vi bl a dette:

Forventet effekt av dette prosjektet:

·         Økt pedagogisk bruk av IKT i barnehagene og heving av barns digitale kompetanse.
Hva skal realiseres i prosjektperioden for å kunne nå dette målet på lenger sikt?
o   Barns evne til å samhandle om felles oppgaver måles,
o   Evne til konsentrasjon om bruk av èn app over tid måles.
o   Observere barn som lærer av hverandre.
o   Barnehagene utarbeider "praksisfortellinger".

·         Øke de voksnes kompetanse innen IKT.
o   Spørreundersøkelse om ansattes bruk av IKT. Nå og ved slutten av prosjektet.
o   Barnehagene redegjør for hvilke strategier de har benyttet for å få hele personalet interessert og deltakende. (Tema på samling Referat på blogg) 
o   Dokumentere om nettbrettet tar over for andre verktøy for å utføre arbeid som allerede gjøres. (Tema på samling. Referat på blogg.)

·         Spre kunnskap om bruk av nettbrett som et verktøy for IKT i barnehagen.
o   Dokumentere arbeidet på sine egne hjemmesider.
o   Prosjektledelsen samler stoff på egen blogg iKristiansand.blogspot.no  
o   Tilby fokus på IKT i barnehagen til Uia- studenter fra studieåret 2012-13.
o   Delta aktivt i erfaringsdeling på samlinger, blogger, på avslutningskonferanse, høsten 2013
Barnehagene har dette som bakteppe for arbeidet som utføres. Det blir spennende å se i hvor stor grad vi klarer å oppnå målene våre.