onsdag 21. november 2012

Hva er det vi vil finne ut?

Fra http://blog.friendcaller.com 
Nettbrettsprosjektet i kommunen drives ikke helt uten mål og mening.

Fra prosjektdokumentene våre finner vi bl a dette:

Forventet effekt av dette prosjektet:

·         Økt pedagogisk bruk av IKT i barnehagene og heving av barns digitale kompetanse.
Hva skal realiseres i prosjektperioden for å kunne nå dette målet på lenger sikt?
o   Barns evne til å samhandle om felles oppgaver måles,
o   Evne til konsentrasjon om bruk av èn app over tid måles.
o   Observere barn som lærer av hverandre.
o   Barnehagene utarbeider "praksisfortellinger".

·         Øke de voksnes kompetanse innen IKT.
o   Spørreundersøkelse om ansattes bruk av IKT. Nå og ved slutten av prosjektet.
o   Barnehagene redegjør for hvilke strategier de har benyttet for å få hele personalet interessert og deltakende. (Tema på samling Referat på blogg) 
o   Dokumentere om nettbrettet tar over for andre verktøy for å utføre arbeid som allerede gjøres. (Tema på samling. Referat på blogg.)

·         Spre kunnskap om bruk av nettbrett som et verktøy for IKT i barnehagen.
o   Dokumentere arbeidet på sine egne hjemmesider.
o   Prosjektledelsen samler stoff på egen blogg iKristiansand.blogspot.no  
o   Tilby fokus på IKT i barnehagen til Uia- studenter fra studieåret 2012-13.
o   Delta aktivt i erfaringsdeling på samlinger, blogger, på avslutningskonferanse, høsten 2013
Barnehagene har dette som bakteppe for arbeidet som utføres. Det blir spennende å se i hvor stor grad vi klarer å oppnå målene våre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar