torsdag 27. september 2012

Inntrykk fra nytt barnehageår

Høsten er godt over oss og barnehagene er godt i gang med et nytt barnehageår.

Nye barn og nye folk på avdelingene har ført til at flere barn og voksne har kommet i kontakt med iPadene ute på avdelingene. Barnehagene melder om at både barn og voksne er mer komfortable med IKTen, men at noen utfordringer står fram.

En av disse er: Hvordan skal iPadene brukes?
Hvorvidt IKT er en elektronisk barnevakt eller et pedagogisk verktøy er noe barnehagene jobber bevisst med. Nettbrettet gir muligheter for begge deler. Kristiansandsbarnehagene prøver å få dreiet mye av aktiviteten over på det pedagogiske. App'er som gir rom for kreativitet og utfoldelse prioriteres i arbeidet, og mye av det de produserer er fascinerende!
Fra http://www.shoppingblog.com 

Barnehagene legger opp til intern erfaringsdeling på den enkelte barnehagen, men det er begrenset hvor mye tid de ansatte har til faglig utvikling. Likevel er entusiasmen stor. Heldige er de som har barn i disse barnehagene!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar