mandag 20. februar 2012

Valg av teknologi

Nettbrettene er lette, hendige og passer godt i barnehender. Stort sett finnes det to hovedaktører og vi måtte ta et valg.
Foto: http://www.ipad2iphone5.com/

Apple lager nettbrettet iPad2. Dette kjører operativsystemet iOS 5, og har en markedsandel på rett under 70%.

Samsung lager nettbrettet Galaxy Tab. Operativsystemet heter Android, og det brukes også på flere nettbrett.

Valget falt ganske enkelt på iPaden, selv om denne ligger noe over i pris. Her er våre grunner:

  • Markedsadel. Det fins flest av disse i de norske hjem, og dermed vil eventuell kompetanse til både personal og barn være større her enn på Android
  • Brukervennlighet. Mange undersøkelser viser at Android har en del muligheter som iPad ikke har, men at iPads brukeropplevelse er noen hakk over, særlig for førstegangsbrukere.
  • Intern kompetanse. Prosjektet driftes ikke av IT-tjenesten i Kristiansand, så vi må stole på internkompetanse i Oppvekstdirektørens stab. Ole Wongraven er en dreven iOS-bruker, og kan enkelt sette opp iPads til bruk i barnehage.
Prosjektet var i utgangspunktet tenkt begrenset til en eller to barnehager, men budsjettgjennomgang i desember ga muligheten til å utvide til 20 iPads totalt. 

Foto: www.speckproducts.com

Neste punkt på lista var å utarbeide en prosjektinvitasjon. Mer om den i neste innlegg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar