torsdag 23. februar 2012

Valgets kvaler

Vi kunne jo ikke bare velge noen, og så pålegge de å leke med iPad...

For å finne de interesserte, dedikerte barnehagene i Kristiansand som hadde lyst til å ofre litt tid og energi på noe som potensielt kan bli kjempegøy, måtte vi utarbeide en innbydelse til barnehagene.


Vi utfordret alle de kommunale barnehagene til å søke deltakelse i prosjektet ved å skrive en prosjektsøknad hvor de beskrev IKT-situasjonen ved skolen og hvordan de så for seg at slik IKT-teknologi kunne implementeres i barnehagenes vanlige drift. Barnehagene måtte også love å sette av tid til prosjektet, både til kurs- og nettverkssamlinger og til intern utprøving og tid til samarbeid med UiA. Vi fristet med å tilby konferansedeltakelse, opplæring og tilrettelegging av IKT-infrastruktur.

8 barnehager søkte om deltakelse i prosjektet. Alle hadde gode søknader hvor de vektla ulike aspekter ved det pedagogiske arbeidet de ønsket å utprøve iPadene i. Det var store og små barnehager, øst og vest, tradisjonelle og spesialiserte, ja hele spekteret var representert. Etter å ha vurdert søknadene og holdt disse opp mot hva vi ønsket å prøve falt vi ned på 4 barnehager som til sammen ville gi oss muligheten for utprøving i et godt utvalg aktiviteter og satsingsområder.

De fire barnehagene som ble valgt er:

De gleder seg alle til å komme i gang, og vi i prosjektgruppa er klare!
Velkommen om bord.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar