tirsdag 29. mai 2012

Samlingsstund - det gøye

Del to av den første samlingsstunden ble flittig brukt til å fortelle hverandre om de ulike aktivitetene barnehagene har fått til med iPaden i sentrum.

Generelt så rapporterer barnehagene om stor entusiasme rundt bruken, både fra de ansatte og fra de foresatte, men særlig fra barna. iPadene genererer mye aktivitet og barnehagene observerer flere spennende prosesser.

Barna lærer av hverandre, helt uten voksnes innblanding. Dette har jo barn alltid gjort, men på dette området er det svært lett å observere. I tillegg samarbeider barna mye rundt de oppgavene som skal løses. Det ideelle er 2 eller tre barn rundt hver iPad. Mer enn dette, så begynner det å bli trangt.

iPadene brukes i samlingsstunder, i sangstunder, til begrepsinnlæring, til motorisk øving og til mye annet moro.

Her kommer en liten oversikt over de appene som har vært mest i bruk med barna til nå:


Å lage en bok. I Skårungen har de laget et oppslagsverk rundt stein som en konsekvens av barnas interresser. Dette oppslagsverket er da lett tilgjengelig og kan lett tas frem igjen ved et senere tidspunkt.


Historieskaping gjennom dukketeater. I Skårungen har de brukt det i både den uorganiserte og den organiserte delen av hverdagen. Barna har brukt den til rollelek i "frileken" og de har laget historier som en del av tema mobbing i Skoleklubben.

Dette er et pusslespill som passer godt for de minste, men også for de større.
Vanskelighetsgraden kan stilles inn slik at man kan utfordre barnet i forhold til nivå.

Brukes til språk og begrepsinnlæring. Norske gårdsdyr lager lyder.

Brukes også i språk og begrepsinnlæingen til fremmedspråklige barn, såvel som med de som har norsk som førstespråk. 

Gyldendals pekebok på nettbrett. Kjent traver fra barnehagekretser, nå med "strøm på boka". 

Bake muffins, fra blanding av røre, fylling i form til steking. Denne appen er veldig populær hos 1-2-åringene.


 masse moro her, slukke brann i vinduene,

Pusleeventyret brukes  veldig  mye hos 2-åringene også, pusle ulike dyr og kjøretøy!

Generelt Mye aktivitet og moro!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar