fredag 25. mai 2012

Samlingsstund - det formelle

Da var første oppfølgingsmøte unnagjort.

Alle prosjektbarnehagene var samlet til statusoppdatering, prosjektgjennomgang og erfaringsdeling mandag 21.mai på Pedagogisk senter.Dette blogginnlegget tar for seg det mer formelle som ble diskutert, mens det neste vil ta for seg erfaringsdelingen og all moroa.

Fra  psdgraphics.com
Kristin og Ole gikk gjennom prosjektdirektivet med de målene vi hadde fastsatt. Målene for prosjektet er formulert slik, nå med noen kriterier:

 • Prosjektet skal føre til økt pedagogisk bruk av IKT i barnehagene og skal føre til en heving av barns digitale kompetanse.
  Vi tenker å kunne måle dette rent kvantitativt med å estimere det enkelte barns "skjermtid". I tillegg kan barns evne til å samhandle om felles oppgaver måles, samt evne til konsentrasjon om bruk av èn app over tid. Observasjon av barn som lærer av hverandre er også spennende og nyttig her.
  Situasjonen rundt mange av disse elementene kan også beskrives vha periodiske "praksisfortellinger". Dette er tekster som beskriver situasjonen som preger barnehagen innen enkelte felter. Disse kan senere danne grunnlag for å dokumentere aktivitet.
 • Prosjektet skal øke de voksnes kompetanse innen IKT.
  Vi ønsker å måle om de voksne lettere tar i bruk IKT som et personlig og profesjonelt verktøy ved bruk av iPad med barna. Barnehagene skal også redegjøre for hvilke strategier de har benyttet for å få hele personalet interessert og deltakende.I tillegg skal de dokumentere om iPaden tar over for andre verktøy for å utføre arbeid som allerede gjøres.
 • Prosjektet skal bidra til å spre kunnskap om bruk av iPad som et verktøy for IKT i barnehagen.
  Barnehagene skal dokumentere arbeidet på sine egne hjemmesider. Kommunen samler mye stoff på egen blogg, denne. 3 av 4 barnehager er praksisbarnehager, og vil tilby fokus på IKT i barnehagen til studenter fra neste praksisperiode. Alle barnehagene skal delta aktivt i erfaringsdelingen på samlinger, blogger og til slutt, på avslutningskonferansen, høsten 2013.
Fra www.thepoke.co.uk

Til stede var også Arne Breistein som representerte UiA. Han meldte om interesse fra UiA på to områder. Det ene er iPadbarnehagene som praksisarena. Dette mente han var svært spennende og at det blir enkelt å få på plass. Det andre var om fagavdelingene på UiA var interessert i å følge prosjektet vårt tettere, sett med forskers øyne. Dette er fremdeles uavklart, men vi oppfordret UiA til å komme med en avklaring på dette til høsten. 

Til slutt ble datoer for fremtidige møter satt før vi fikk tid til å fortelle hverandre om erfaringene så langt. 
Mer om det i neste blogginnlegg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar