tirsdag 19. februar 2013

Lekende, lærende prosesser med IKT i Barnehagen.

Vi dro til Bergen. På Utdanningskonferansen, som hadde en egen dag om barnehage og IKT. Tema var Lekende, lærende og skapende prosesser med IKT i barnehagen. For de som er interessert: her legges innleggene ut etterhvert.
Søm og Voietun barnehager hadde med to og tre deltakere hver. De andre to barnehagene hadde ikke anledning til å delta denne gangen. Konferansen bidro med mange eksempler fra det praktiske barnehagelivet. Over hele landet finnes det gode eksempler på barnehager som integrerer de digitale verktøyene i det pedagogiske arbeidet. Også i Kristiansand har vi gode eksempler på dette, både i dette prosjektet men også i flere andre barnehager, private og kommunale. Mange er flinke til å dele. Dette er en viktig bit av det å utvikle god digital praksis, for andre innenfor fagfeltet, men også for en selv. Vi ser at barnehagene i Nettbrettprosjektet prøver ut stadig nye måter å innkludere iPadbruk i det pedagogiske arbeidet. Vi ønsker også å dokumentere dette arbeidet, men det er mange terskler man skal over før dette er en naturlig del av barnehagens praksis. Men vi gir oss ikke. Og stadig ser vi at noen er på god vei. Siste beviset er Skårungen som deler sin liste over apper de bruker og hva de synes er bra med disse. Den lista kan du lese mer om under her!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar